Rehabilitacja Luboń

Nie ma równych sobie rehabilitacji, tak samo jak i nie ma równych sobie pacjentów. Każde schorzenie przebiega inaczej, dlatego indywidualne podejście rehabilitanta jest tak istotne. Jednak zawsze warto kierować się kilkoma zasadami:

1. Wczesne zapoczątkowanie

Zwlekanie z rozpoczęciem rehabilitacji znacznie zmniejsza jej skuteczność, a w niektórych przypadkach może być nawet groźne. Otóż wcześnie zapoczątkowanie terapii pozwala szybciej ją zakończyć (z możliwie jak największym pozytywnym skutkiem). Jeśli przywrócenie utraconej funkcji jest niemożliwe, rehabilitant pracuje z pacjentem nad tym, aby wykształciły się inne mechanizmy kompensacyjne. Wczesna rehabilitacja to nie tylko szybkie reagowanie na objawy chorobowe. To również profilaktyka.

2. Kompleksowość

Aby rehabilitacja była skuteczna, powinna być kompleksowa, a więc powinna obejmować wiele dziedzin. Współpraca pomiędzy różnymi specjalistami pozwala również na szybszy i skuteczniejszy powrót do zdrowia lub przystosowanie do ograniczonego funkcjonowania.

3. Ciągłość

Rehabilitacja to wieloetapowa praca nad własnym ciałem i jego ograniczeniami. Tylko regularna terapia, w którą zaangażowany jest pacjent, może być skuteczna. Rehabilitacja zaczyna się już w szpitalu – jest to okres rehabilitacji oddziałowej. Następnie kontynuowana jest w poradni. Jest to również czas edukacji zarówno osoby niepełnosprawnej, jak i jej rodziny. To czas nauki funkcjonowania i obcowania z osobą o ograniczonych zdolnościach ruchowych. Ważna jest również złota zasada, że rehabilitacja to leczenie człowieka, a nie tylko chorego narządu czy kończyny.